Doelstellingen
Middels digitale mogelijkheden willen we de zorg voor verbeteren. Zo zijn er tenminste de volgende doelstellingen:

  • Door thuismetingen te verrichten en eHealth zorg te verlenen wordt er verwacht eerder achteruitgang te herkennen en vroeger in te kunnen grijpen, met als doel verdere achteruitgang te voorkomen. We vermoeden dat er minder spoedeisende hulp bezoeken en ziekenhuis opnames zullen zijn. Middels wetenschappelijk onderzoek evalueren we de effectiviteit.
  • We onderzoeken de effecten van thuismetingen op patiĆ«nten ervaring in relatie met ziekte
  • We onderzoeken de rol van kunstmatige intelligentie in de zorg

Volwassenen met een aangeboren hartafwijking

Een speciale groep waar we veel ervaring mee op hebben gedaan zijn volwassenen met een aangeboren hartafwijking

Kerngetallen

  • Er wordt geschat dat er meer dan 100.000 medische apps zijn
  • De zorgkosten nemen per jaar toe