Hartwacht

Door deelname aan het HartWacht programma kunnen patiënten vanuit huis metingen als bloeddruk, gewicht en hartslag naar hun cardioloog sturen met behulp van een speciale app op hun smartphone/tablet. Wijkt een meting af, dan wordt er contact opgenomen met uw behandelend cardioloog. Deze kan dan beslissen of de behandeling aangepast moet worden en/of u naar het ziekenhuis moet komen. HartWacht bestaat sinds juni 2016, en wordt sinds juni 2017 bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking (AHA) ingezet. Het doel van ons programma is om bij patiënten te bestuderen of het gebruik van HartWacht kan leiden tot een verbetering van de gezondheid. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal telefonische en digitale contactmomenten, bezoeken aan de spoedeisende hulp, ziekenhuis opnames, wijzigingen in medicatiegebruik en door het afnemen van vragenlijsten.

HartWacht is beschikbaar voor iPhone, iPad, iPod, en Android toestellen. Iedere deelnemer krijgt uitleg over het gebruik van deze applicatie door een van onze medewerkers.

Indien u bereid bent mee te doen aan dit programma wordt u door ons daarvoor aangemeld bij HartWacht. U ontvangt de apparatuur voor thuismetingen en krijgt toegang tot de app uw smartphone/tablet. Deze app kan communiceren met de zelfmeet apparatuur. Twee keer per week stuurt u uw meetgegevens (bloeddruk, gewicht en hartslag) door naar ons met behulp van deze app, of vaker als u klachten heeft. Iedere 3 maanden zal u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Bij spoedeisende klachten verandert er niets: u moet dan uw huisarts raadplegen of naar de Eerste Hulp afdeling gaan van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Bij de start van het onderzoek nodigen wij u ook uit voor een intakegesprek voor verdere uitleg en informatie.

Het gebruik van HartWacht kan het voordeel hebben dat er wekelijks routinecontroles plaatsvinden van de vitale functies. Bij klachten kan de patiënt direct meetgegevens doorsturen en kan de deelnemer meteen gerustgesteld worden of kan actie ondernomen worden als dat nodig blijkt te zijn. Zo kan de cardioloog samen met de deelnemer sneller de behandeling aanpassen waardoor bezoek aan het ziekenhuis voorkomen kan worden. Een nadeel is dat de patiënt HartWacht moet leren gebruiken en dat het invullen van HartWacht regelmatig enkele minuten tijd zal kosten.

HartWacht wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Indien het eigen risico nog niet opgebruikt is kan deelname aan deze moderne zorg toch tot kosten leiden. Indien u hier vragen over heeft horen wij dit graag zodat wij u hierover verder goed kunnen informeren.

Deelname aan het programma is geheel vrijwillig en  kan zonder opgave van reden altijd gestopt worden. De patiënt zal dan worden gevraagd naar het centrum te komen voor een laatste behandelingsbezoek en om alle onderzoeksmiddelen terug te brengen. Er kan ook om toestemming worden gevraagd om de patiënt op een later moment te benaderen zodat de arts een minimale hoeveelheid aan aanvullende gegevens over de toestand kan gebruiken om dit programma te verbeteren.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of als u bereid bent aan het programma deel te nemen dan kunt u contact opnemen via deze pagina. U blijft te allen tijde de vrijheid behouden uw medewerking te stoppen.