Inrichting van zorg
De klassieke inrichting van zorg is georganiseerd vanuit de dienstverlener, wat vaak het ziekenhuis is. Patiënten moeten vaak apart naar het ziekenhuis voor een afspraak met bijvoorbeeld de cardioloog, chirurg of verpleegkundige. Een persoon gecentreerde zorg richt de zorg rondom de patient in. 

eHealth implementatie
Er is technisch al heel veel mogelijk om de zorg te verbeteren. eHealth zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen gaan worden om een persoon gecentreerde zorg te organiseren. Patiënten kunnen bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk thuis meten en naar hun arts doorsturen om te beoordelen. Ook voor betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten zijn al allerlei websites en apps beschikbaar. Maar ziekenhuizen zijn er vaak nog niet voor ingericht, dus deze ‘e-health’ wordt nog veel te weinig gebruikt. 

Onderzoek met interviews
Met steun van de Hartstichting is het mogelijk gemaakt om samen met patiënten, artsen en technici te gaan onderzoeken hoe we de techniek en de zorg beter op elkaar kunnen laten aansluiten.We willen deze nodige veranderingen doorvoeren op onze afdeling voor volwassenen met een aangeboren hartaandoening (AHA). Daarna kunnen andere afdelingen volgen. Er zijn interviews afgenomen door een geneeskunde student bij verschillende ‘stakeholders’.