Virtual reality video bij patent foramen ovale procedure of atriumseptum defect procedure

Patiënten die een patent foramen ovale of atriumseptum defect hebben, ondergaan een procedure om dit te sluiten. Deze patiënten worden hierover geïnformeerd door de cardioloog door middel van een gesprek. Toch is deze informatie voor de patiënt soms niet voldoende. Daarom is er een onderzoek gestart in het AMC naar hoe patiënten zich voelen ten opzichte van deze procedure na het gesprek met de cardioloog en een week voordat zij de procedure ondergaan. Een andere manier om dit te kunnen uitleggen is door middel van een film. Wij hebben ervoor gekozen om dit een virtual reality film te laten zijn. Dat betekent dat de patiënt een bril op krijgt en kan rondkijken. In deze film krijgt de patiënt alle ruimtes te zien die ook op de dag van de procedure belangrijk zijn. Dat wil zeggen op de poli, de verpleegafdeling en de catheterisatie kamer. De patiënt kan rustig rondkijken en is hopelijk op deze manier beter voorbereid op de procedure.Ook hier worden twee groepen met elkaar vergeleken. De groep die het normale gesprek heeft met de cardioloog en de groep die in plaats van het gesprek de virtual reality film bekijkt.