Typen aangeboren hartaandoeningen
Wij verwijzen u graag naar de website van CONCOR https://concor.net/nl/afwijkingen.html 
voor een overzicht van aangeboren hartaandoeningen. Alleen deze aandoeningen komen in aanmerking voor ons onderzoek met HartWacht. 

Opslag gegevens
Privacy is erg belangrijk. Onderzoeksgegevens worden daarom veilig opgeslagen in het Castor management systeem, www.castoredc.com Onderzoeksdata zijn niet terug te herleiden tot de betreffende deelnemer. Castor is compliant met good clinical practice (GCP) richtlijnen en verschillende ISO certificaten, en heeft een streng veiligheid-statement. Op de site van Castor kunt u hier meer over lezen.

Activatie Kardia
Als u meedoet met het HartWacht telezorg programma kunt u een Kardia meter ontvangen. Er is een speciale instructie voor activatie, welke u ook ontvangt. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen.

Kunnen vrienden of familie gebruik maken van de meetapparatuur?
Het is niet de bedoeling dat vrienden of familieleden gebruik maken van uw meetapparatuur. Er worden dan afwijkende meetwaarden geregistreerd.  

Wat gebeurt er met mijn metingen?
Normale meetwaarden: geen actie. Afwijkende meetwaarden: Er wordt met uw cardioloog contact opgenomen. Zo nodig wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen. Bij teveel storing kan u worden verzocht een nieuwe meting te verrichten. Bij klachten kunt u een extra meting doen. Vermeld dit ook bij de meting! Het is anders niet duidelijk waarom de meting is gedaan.

Heeft mijn cardioloog directe beschikking over mijn Hartwacht gegevens?
Er is een directe koppeling met het Cardioportal elektronisch patiëntendossier van CCN. Er wordt ook gewerkt aan een directe koppeling met het EPIC elektronisch patiëntendossier. Op dit moment worden afwijkende meetwaarden gedeeld in EPIC door de arts-onderzoeker.

Noodsituaties
Het HartWacht programma is NIET geschikt voor nood- of levensbedreigende situaties. Indien u de situatie niet vertrouwt, dient u contact op te nemen via de voor u bekende route zoals de huisarts, eerste hart hulp of 112.

Medisch inhoudelijke vragen?
HartWacht is een hulpmiddel en is bedoeld om uw cardioloog te ondersteunen. Uw cardioloog blijft het aanspreekpunt voor medische inhoudelijke vragen en de behandeling.

Privacy bezoekers deze website
Voor veiligheidsdoeleinden wordt een beveiligde verbinding (SSL) gebruikt voor alle bezoekers. Er worden geen cookies gebruikt. Google Analytics wordt gebruikt voor bezoekersinformatie.

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via deze pagina