Randomized controlled trial HartWacht

Binnen het HartWacht programma zijn we nu begonnen met een randomized controlled trial. In een randomized controlled trial bestaan twee groepen. Een zogenoemde interventiegroep en een controle groep. De interventiegroep zal de HartWacht meetapparaatjes thuis ontvangen, de controle groep ontvangt deze niet. In deze trial zullen patiënten twee jaar lang gevolgd worden. Na twee jaar zullen de interventiegroep en de controle groep met elkaar vergeleken worden om te kijken of het HartWacht programma nut heeft voor de patiënt. Gekeken wordt naar het aantal ziekenhuisbezoeken, het aantal opnames in het ziekenhuis, hoe vaak de patiënt zich presenteert bij de eerste harthulp of eerste hulp en de kwaliteit van leven (door middel van een vragenlijst).

Start onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 van start gegaan. De eerste patiënten zullen starten in begin mei!

Inclusie van patiënten

Patiënten worden geïncludeerd wanneer zij in 2018/2019 twee keer of vaker extra naar het ziekenhuis zijn gegaan voor klachten. Wij vermoeden dat patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis komen de meeste baat zullen hebben bij dit programma.

 

Proefpersoneninformatie voor deelname aan Hartwacht